top of page

2005- ורדה פולק-סאם ייצגה את ישראל באסיפה השנתית של הכנסיה הפרוטסטנטית בהאנובר, גרמניה. תחת הכותרת "והיגדת לבינך ביום ההוא" הציגה תמונות של מתנדבי זק"א- זיהוי קורבנות אסון, איתור, חילוץ והצלה בפעולה.

פולק-סאם טענה כי בישראל למודת קרבות ופיגועי תופת לעתים אין להורים בנים להגיד, ואין ליתומים הורים שיגידו.

והיגדת לבנך

Zaka

bottom of page