top of page
ירושלים

בשנת 2000 נוספו לתערוכה "על הלחם לבדו" שני פרקים: 'ירושלים' ו'אלבום השלום'. התערוכה המורחבת מדברת על תלת-שיח בין הדתות המונותיאיסטיות ומפגשן בצומת –ירושלים.

התערוכה מוצגת באמצעות מחלקת ההסברה של משרד החוץ הישראלי ברחבי גרמניה עד עצם היום הזה.

Jerusalem

קטלוג

ספר צילומים של התערוכה יצא לאור באנגלית וגרמנית בשנת 2000:

"BY BREAD ALONE"

"VOM BROT ALLEIN"

את הפקת הספר  מימן חבר בכיר ב"מסדר אבירי הקבר הקדוש", מר מיכאל ווירץ, מהעיר אכֵן שבגרמניה. במסדר זה חברים כ – 600 מליונרים קתוליים מרחבי העולם.

לספר ערך סימבולי רב בגלל שיתוף הפעולה הנוצרי-יהודי, גרמני-ישראלי. הוא מכיל מסר עמוק של אחוות העמים וטולרנטיות בעיר הקודש ירושלים, ובמדינת ישראל.

בנובמבר 2005,  הגיש נשיא מדינת ישראל את הספר כמתנה רבת משמעות לאפיפיור הגרמני, בנדיקט ה – 16 ולשר החוץ של הוותיקן.

bottom of page