מצלמה ללא גבולות

1995-ורדה פולק-סאם הייתה אחת משלושה צלמים ישראלים שיצאו לירדן באביב תשנ"ה, עוד בטרם יבש הדיו על הסכם השלום בין ישראל וירדן. הביאה את תחושותיה ורשמיה ממסע היכרות שמעבר לגבול. שני צלמים ירדנים הוזמנו במקביל לישראל.

התוצאה הייתה תערוכה שנפתחה במוזיאון ארץ ישראל, בנוכחות הוד מעלתו שגריר ירדן ד"ר מרוו'אן מועשר, ושגריר ארה"ב  בישראל מר אינדיק. 

Camera Without Boundaries

© 2016 Varda Polak-Sahm

© 2016 web design Elinor Sahm

Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם