top of page
מצלמה ללא גבולות
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
press to zoom
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
press to zoom
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
press to zoom
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
press to zoom
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
press to zoom
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
press to zoom
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
press to zoom
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
press to zoom

1995-ורדה פולק-סאם הייתה אחת משלושה צלמים ישראלים שיצאו לירדן באביב תשנ"ה, עוד בטרם יבש הדיו על הסכם השלום בין ישראל וירדן. הביאה את תחושותיה ורשמיה ממסע היכרות שמעבר לגבול. שני צלמים ירדנים הוזמנו במקביל לישראל.

התוצאה הייתה תערוכה שנפתחה במוזיאון ארץ ישראל, בנוכחות הוד מעלתו שגריר ירדן ד"ר מרוו'אן מועשר, ושגריר ארה"ב  בישראל מר אינדיק. 

Camera Without Boundaries

bottom of page