By Bread Alone

התערוכה  "על הלחם לבדו", ממחישה את הערך הרוחני והסימבולי של הלחם אצל שלושת הדתות. הוצגה לראשונה במוזיאון ארץ-ישראל בשנת 1996, אוצר אלי לוריא. זוהי תערוכת הצילום הראשונה בכלל, ושל צלם ישראלי בפרט, שהוצגה בוותיקן ובכך עשתה היסטוריה. נפתחה בשנת 1998 במעמד שגריר ישראל הראשון לוותיקן, מר לופז ונציגי השגרירויות מכל רחבי העולם.  מאז נדדה תחת חסותו של משרד החוץ הישראלי (קשתו"מ) ברחבי איטליה במשך יותר מעשר שנים. ההצלחה של התערוכה אדירה. העתונות משבחת.

על הלחם לבדו
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם

ריקוד הבצק

Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם

אם וילד

Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם

חלת חתונה לטקס שבע הברכות

Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם

חלת שבת המוציא לחם מן הארץ

Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם

צמות חלות

Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם

טהרה כלה ספרדייה עולה מהמקווה ואמה בוצעת מעל לראשה חלה מתוקה

Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם

לחם הקודש הפטריארך הארמני

Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם
Varda Polak-Sahm | ורדה פולק-סאם

קומוניון אכילת לחם הקודש הארמני

קטלוג

ספר צילומים של התערוכה יצא לאור באנגלית וגרמנית בשנת 2000:

"BY BREAD ALONE"

"VOM BROT ALLEIN"

את הפקת הספר  מימן חבר בכיר ב"מסדר אבירי הקבר הקדוש", מר מיכאל ווירץ, מהעיר אכֵן שבגרמניה. במסדר זה חברים כ – 600 מליונרים קתוליים מרחבי העולם.

לספר ערך סימבולי רב בגלל שיתוף הפעולה הנוצרי-יהודי, גרמני-ישראלי. הוא מכיל מסר עמוק של אחוות העמים וטולרנטיות בעיר הקודש ירושלים, ובמדינת ישראל.

בנובמבר 2005,  הגיש נשיא מדינת ישראל את הספר כמתנה רבת משמעות לאפיפיור הגרמני, בנדיקט ה – 16 ולשר החוץ של הוותיקן.

ורדה פולק-סאם אלבום השלום
ורדה פולק-סאם אלבום השלום