top of page

2006 -1998 "הצלמים היחפים של טילוניה"

תוך כדי מחקר צילומי- אתנוגרפי שערכה בחבל רג'אסטן שבהודו, גילתה אוצר של עשרות אלפי צילומים שצולמו במשך 34 שנים בידי כפריים, גברים נשים וילדים אנאלפביתים, שחיים ופועלים ב"טילוניה" – כפר שמתנהל על פי תפיסת החיים והתורה של מהאטמה גנדי.

מצילומים נבחרים, ששווים ברמתם לטובי הצלמים בעולם, יצרה תערוכה שהוצגה באקספו 2000 האנובר גרמניה ובאונסק"ו פריז. ב2004 נדדה לגלריית ברונאי, לונדון, שם זכתה לביקור פרטי של יורש העצר הבריטי הנסיך צ'רלס, ובחורף 2006 הוצגה בפרויקט לאיכות הסביבה "עדן" בקורנוול, אנגליה.

bottom of page